Formulár na odstúpenie od zmluvy

Adresát:

Spoločnosť Autospritz s.r.o., Pionierska 24, 080 05 Prešov,

IČO: 45469806

E-mail: info@autospritz.sk

Tel.: 0907 385 385

Oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy uzavretej v rámci internetového obchodu spoločnosti Autospritz s.r.o.. Zároveň sa zaväzujem vrátiť tovar na vlastné náklady a zodpovednosť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, v pôvodnom neporušenom stave a obale, kompletný vrátane všetkého príslušenstva a s použitím zásielkovej služby podľa vlastného výberu.

Dátum objednania:

Číslo objednávky:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

Číslo účtu spotrebiteľa na vrátenie platby:

Dôvod odstúpenia od kúpnej zmluvy (nepovinné):

Podpis spotrebiteľa: …………………………………………….

(iba ak sa tento formulár zasiela v listinnej podobe)

Dátum: